De samenleving

De samenleving


Auteur:John Macionis

  • Nederlands
  • 592 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • 9e Editie
  • februari 2010
  • Samenvatting

    De samenleving. Kennismaking met de sociologie biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van samenlevingen, de veranderingen daarin en de sociologische theorieen die erover zijn geformuleerd. Beschrijven, begrijpen en verklaren van de samenleving staan centraal. De situatie in Nederland wordt per onderwerp in een internationaal perspectief geplaatst.Het boek biedt diverse verdiepingsmogelijkheden, zoals wereldkaarten, achtergrondverhalen en zelf-aan-zetvragen, om je te stimuleren na te denken over je eigen omgeving en die van anderen. Het tentamen kan worden voorbereid met behulp van de schematische samenvatting en de meerkeuze- en essayvragen aan het eind van elk hoofdstuk.De samenleving is bedoeld voor studenten voor wie inzicht in de maatschappij en sociologische processen een belangrijk deel van hun opleiding vormt, zoals de hboopleidingen MWD, SPH, CMV en Pedagogiek en de universitaire opleidingen Sociologie, Pedagogiek en Criminologie.John Macionis is als professor in de sociologie verbonden aan Kenyon College in Gambier, Ohio, waar hij al bijna dertig jaar sociologie doceert. Bram Peper is als universitair docent sociologie werkzaam aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Joanne van der Leun is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden als hoogleraar criminologie.