De rugzak

De rugzak


Auteur:Joke Verweerd

  • Nederlands
  • Boekencentrum B.V.
  • juli 2001
  • Samenvatting

    Jiska Uitenbogert heeft er alles voorover om haar verleden te ontlopen. Dat lijkt te lukken als ze na het verongelukkenvan haar man Wiebe opnieuw begint ineen andere plaats, met andere mensen.De komst van Femke en Lieven in haarleven brengt echter alles wat ze wildevergeten weer naar boven.Jiska ontdekt dat ze niet los kan komenvan wat er is gebeurd. Haar rugzak is tezwaar. Ze ontkomt er niet aan deze rugzak tot op de bodem leeg te halen.Dit is alweer de achtste druk van dezebelangrijke roman van JokeVerweerd.In 2005 won Joke Verweerd dePublieksprijs voor het ChristelijkBoek met haar roman Snoeitijd.Een boeiende roman, van de eerstetot de laatste letter. Het verhaal vanJiska is eigenlijk het verhaal van onsallemaal. Wie heeft niet de neigingweg te lopen van mensen en gebeurtenissendie ons pijn hebben gedaan? – Visie