De Reiziger

De Reiziger


Auteur:D. Gabaldon

  • Nederlands
  • 736 pagina’s
  • Uitgeverij M
  • december 2007
  • Samenvatting

    Diana GabaldonDe reizigerDe achttiende eeuw, een wereld vol oorlog,romantiek en heldendaden, maar ookeen tijd van grote ontdekkingen en onvergetelijkepersonages. Diana Gabaldonvertelt een verhaal vol passie en avonturen,dat inmiddels miljoenen lezers wereldwijdgeboeid houdt.De indrukwekkende vertelkracht van DianaGabaldon heeft inmiddels de harten gestolenvan vele miljoenen lezers over degehele wereld. In de Reiziger-cyclus verteltze het verhaal van de verpleegster ClaireRandall die in het Schotland van de achttiendeeeuw belandt en daar betrokkenraakt bij de Schotse opstand tegen de Engelsen– en de liefde van haar leven ontmoet,de Hooglander James Fraser.