De rechte kennis van God

De rechte kennis van God


Auteur:A.W. Tozer

  • Nederlands
  • 159 pagina’s
  • Novapres
  • oktober 1996
  • Samenvatting

    ‘We hebben het zicht op Gods majesteit verloren’, aldus Tozer in het voorwoord van DE RECHTE KENNIS van God. ‘Daardoor missen we het gevoel van ontzag en het besef van zijn goddelijke aanwezigheid. we hebben niet langer een geest van aanbidding en ook niet het vermogen om God te ontmoeten in de nederige stilte van ons hart.’In dit boek onderzoekt Tozer het bijbels verband tussen het karakter van God en de levenswandel van de gelovige.’Onze problemen komen voort uit het feit dat we geen besef van het heilige meer hebben. We moeten de majesteit van God herontdekken, dat zal ons grotendeels genezen. Wanneer we een verkeerd of gebrekkig beeld van God hebben, is het onmogelijk moreel zuiver te blijven handelen en een juiste innerlijke houding te bewaren. als we geestelijke kracht willen in ons leven, dan moeten we beginnen ons denken te openen voor God zoals Hij werkelijk is.’