De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie

Auteur:P. Watzlawick

  • Nederlands
  • 269 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 1991
  • Samenvatting

    Welke vormen van intermenselijke communicatie kunnen we onderscheiden? Welke kenmerken hebben ze en hoe manifesteren ze zich? Welke effecten hebben ze op gedrag? En in welke verhouding staan ze tot gestoord gedrag? Het antwoord op deze vragen wordt helder geillustreerd met een groot aantal aan de literatuur ontleende voorbeelden. Zo geeft het boek een diepgaande analyse van Albee’s ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf’. Speciale aandacht is er ten slotte voor het fenomeen van de paradox.