De Plancyclus In Het Sociaal-Agogisch Werk

Auteur:B. Fontaine

  • Nederlands
  • 135 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2005
  • Samenvatting

    In de hulpverlening is handelen het belangrijkste wat je doet, maar het is ook het laatste: er gaat een denk- en onderzoeksproces aan vooraf. Vaak zijn hulpverleners al aan het handelen of oplossen wanneer ze ontdekken dat hun oplossing niet goed werkt. Dit komt meestal doordat nog niet goed is onderzocht waar het probleem nu eigenlijk zit. Ook kan het voorkomen dat de diagnose goed is gesteld, maar dat er simpelweg niet naar wordt gehandeld. Veelal ontbreekt dan een concrete planning. En een diagnose zonder planning is als een auto zonder benzine: er gebeurt niets. Dit boek gaat over alle stappen die sociaal-pedagogisch hulpverleners moeten nemen om verantwoord te handelen. De stappen in het denkproces noemt auteur Fontaine ‘de plancyclus’. Ze bespreekt de orientatiefase, de onderzoeksfase, de planningsfase, de uitvoeringsfase en de evaluatiefase. De stappen worden helder, concreet en geordend geformuleerd. Plancyclus biedt een praktische basismethodiek om het eigen handelen te sturen. De stappen uit de cyclus zijn ook te gebruiken om samen met collega’s en andere deskundigen kritisch (de effecten van) het eigen handelen te bekijken. De methodiek biedt praktische houvast om tijdens besprekingen met de client gemakkelijker tot een diagnose en oplossing te komen.