De patient op de eerste plaats

Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 335 pagina’s
  • Reed Business
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Een inspirerend boek dat concrete handvatten biedt om patientgerichte zorg daadwerkelijk te verankeren in het ziekenhuis. Een must voor elke professional die zich betrokken voelt bij zijn werk.Freek Korver, vicevoorzitter MCA Gemini GroepJuist in deze tijd van versobering en vervreemding in de zorg biedt Planetree de mogelijkheid om de menselijke maat in de zorg te behouden c.q. te herstellen. Het geeft alle betrokkenen positieve energie.Nel Hoogvorst, lid Raad van Bestuur, Woonzorggroep Samen’Behandel je patienten, klanten en medewerkers zoals je zelf behandeld wilt worden’ is de zeer aansprekende leidraad van Planetree. Dit boek is een gedegen uitwerking van deze filosofie, leerzaam en bruikbaar voor de toepassing en invoering hiervan inde organisatie van Rivas.Pieter de Kort, voorzitter Raad van Bestuur Rivas ZorggroepHoe kun je je als zorginstelling onderscheiden t.o.v. je concurrenten? Succesfactor in dit boek is de integrale benadering waarin naast de “huiselijke” omgeving ook aandacht is voor het welbevinden van de patient. Geen gladde marketingtools maar werken vanuit de intrinsieke motivatie van alle betrokkenen bij het zorgproces. Niet alleen de patient maar ook de eigen medewerkers zullen in een dergelijke omgevinguitstekend gedijen.Loet Smeets, directeur Strategie en Financien, Maastricht Universitair Medisch CentrumPlanetree is een prachtig concept voor mensgerichte zorg: beproefd, integraal, cultuurdoorbrekend en inspirerend voor medewerkers. De klant ervaart dat hij daadwerkelijk in het middelpunt staat. Planetree vormt voor Pantein al zes jaar een hoeksteen in de strategie van waardecreatie.Ton Kessels, voorzitter Raad van Bestuur PanteinDit boek is een verademing in het huidige tijdsgewricht, waarin verzakelijking en bureaucratie de overhand beginnen te krijgen. Planetree helpt de zorg te verbeteren zodat de mens voorop staat en clienten en hun naasten de regie kunnen houden over hun eigen leven.Marcel Snijders, bestuurder en medeoprichter Stichting Planetree Nederland.