De overname van een BV

De overname van een BV


Auteur:W.H. Kool

  • Nederlands
  • 184 pagina’s
  • Academic Service
  • 4
  • april 2011
  • Samenvatting

    Een bedrijfsovername is een intensief proces, waarmee een ondernemer vaak maar een keer in zijn leven te maken krijgt. De vele juridische, fiscaalrechtelijke en bedrijfseconomische aspecten maken het bovendien een gecompliceerd traject. Een goede voorbereiding is dan ook absoluut noodzakelijk.De overname van een BV bespreekt hoe de overname van een bedrijf juridisch gestalte kan krijgen en of, en zo ja hoe, het over te nemen bedrijf de eigen overname (voor een deel) zelf kan financieren. Bovendien wordt ingegaan op mogelijke fiscale gevolgen van een overname voor koper en verkoper. Verder wordt beschreven welke criteria de bank bij de financiering van overnames hanteert. Daarbij komt met name het financieringsinstrument van de bank-mezzanine aan bod. Waar mogelijk wordt de relatie tussen de juridische, de fiscaalrechtelijke en de bedrijfseconomische aspecten in kaart gebracht.Op juridisch, fiscaalrechtelijk en bedrijfseconomisch gebied hebben zich de laatste jaren veel ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn in deze vierde herziene druk verwerkt.Mr. W.H. Kool is werkzaam als directeur van Parnassus Participatiefonds BV, gevestigd te Amsterdam. Mr. drs. E. Poppelsdorf is senior investment manager bij Rabobank Overname Financiering (ROF) te Utrecht. Beide auteurs hebben jarenlange ervaring met het adviseren bij en het financieren van overnames.