De oudheid

De oudheid


Auteur:F.G. Naerebout

  • Nederlands
  • 531 pagina’s
  • Ambo|Anthos
  • juli 2008
  • Samenvatting

    In dit handboek over de oudheid wordt de geschiedenis van de Griekse en Romeinse wereld op een nieuwe wijze gepresenteerd: chronologisch van de vroege prehistorie tot ver in de Middeleeuwen en geografisch over het hele gebied van Europa, Azie en Noord-Afrika. De nadruk ligt steeds op de Grieks-Romeinse wereld van de periode 1000 v.C. tot 500 n.C. Die periode wordt in vier naar opzet gelijkwaardige delen gesplitst, waarbij telkens de hele antieke wereld de revue passeert. Verder nemen in dit boek de maatschappelijke structuren en dwarsverbanden, en de sociaal-wetenschappelijke en culturele aspecten een minstens zo grote plaats in als de historische gebeurtenissen. De Oudheid is bestemd voor studerenden en voor belangstellenden in de geschiedenis, kunstgeschiedenis, klassieke talen en archeologie, als een overzichtswerk van de Grieks-Romeinse cultuur en geschiedenis.