De Oude Grieken

Auteur:M.I. Finley

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Bijleveld
  • juni 1996
  • Samenvatting

    “De oude Grieken” is misschien wel het invloedrijkste en in ieder geval het populairste boek van de beroemde historicus Moses I. Finley. Deze inleiding tot de geschiedenis, de cultuur en de betekenis van de oude Grieken staat overal ter wereld bekend als een baanbrekend werk. Op een scherpe en enthousiasmerende wijze biedt Finley in dit boek een veelomvattend beeld van de oude Griekse wereld. De Atheense democratie, de rol van Sparta, het proces van Socrates, slavernij, oorlog, de filosofie van Plato, de positie van de vrouwen, de treurspelen van Aeschylus, Sophocles en Euripides, alsmede de beeldende kunst, de architectuur, de stedenbouw, de religie en de publieke moraal worden hier in samenhang geschetst als onlosmakelijk met elkaar verbonden aspecten van de Helleense beschaving. Bovenal biedt dit boek een perspectief op de nog steeds inspirerende pogingen der Grieken een gemeenschap te creeren waarin de mens de waarlijke maat der dingen was. MOSES I. FINLEY [1912-1986] geldt als een van de invloedrijkste oudhistorici van de afgelopen eeuw, en meer in het algemeen als een der belangrijkste geschiedschrijvers en intellectuelen van de moderne tijd. Zijn scholing ontving hij in zijn geboortestad New York, maar zijn grote faam kreeg hij bovenal als hoogleraar Oude Geschiedenis aan de universiteit van Cambridge. In 1979 werd Finley in Engeland geridderd tot Sir Moses voor een oeuvre dat onze kijk op de Klassieke Oudheid voor altijd heeft veranderd. «De beste inleiding tot de antieke Grieken.» – NRC Handelsblad -«Onvergelijkbaar helder, sceptisch en informatief.» – Times Literary Supplement -«Moses Finley is de invloedrijkste historicus van het oude Griekenland » – Arnaldo Momigliano, New York Review of Books –