De organisatie als hulpmiddel

De organisatie als hulpmiddel


Auteur:K. Schermer

  • Nederlands
  • 368 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • april 2013
  • Samenvatting

    Het basisboek organisatiekunde voor opleidingen zorg & welzijn op mbo- (niveau 4) en hbo-niveau! leerboek en naslagwerk, royaal trefwoordenregister, themagecentreerde websites, competentiegerichte praktijkopdrachten, oefeningen en checklists Er is meer geschreven over leiding geven dan over leiding ontvangen, meer over medewerkers benutten dan over organisaties benutten. En dat terwijl leidinggevenden zwaar in de minderheid zijn! Overigens niets over managementboeken ten nadele gezegd, want ze laten leidinggevenden zien hoe zij de medewerkers kunnen helpen in het uitoefenen van hun functie.Medewerkers hebben echter zelf ook de taak een organisatie optimaal te laten werken om zo gezamenlijk doelen te bereiken. De organisatie als hulpmiddel geeft hierbij deskundige ondersteuning. Auteurs Klaas Schermer en Peter Quint benadrukken hoe belangrijk het is dat medewerkers zien hoe de organisatie functioneert en dat zij weten wat bijdraagt aan een goed en stimulerend werkklimaat en wat belemmerend werkt. Met die inzichten kunnen medewerkers competentiegericht gebruik maken van de mogelijkheden die de organisatie hen biedt. Met andere woorden: de organisatie wordt hun hulpmiddel!Het boek heeft, naast een royaal trefwoordenregister, een apart overzicht van relevante, themagecentreerde websites. Aan elk hoofdstuk zijn competentiegerichte praktijkopdrachten, oefeningen en lijstjes met begrippen, verbanden en checklists toegevoegd. Daarmee kunnen studenten hun eigen ontwikkeling sturen op weg naar een competente medewerker van een organisatie. In deze 4e druk zijn teksten herzien en is het hoofdstuk over beleid vernieuwd. Een website biedt materiaal voor studenten en docenten en verbindt actuele ontwikkelingen in het werkveld met de inhoud van het boek.Voor wie?De organisatie als hulpmiddel is geschreven als leerboek en naslagwerk voor voltijd, deeltijd en duale studenten in het Hbo-domein: ‘Social Studies’. Het kan gebruikt worden tijdens de ‘majorfase’ maar ook als onderdeel van een aparte ‘minor’. Ook is het geschikt voor gebruik binnen het domein ‘Nursing’ en ‘Health’.