De opkomst en ondergang van het communisme

De opkomst en ondergang van het communisme


Auteur:Archie Brown

  • Nederlands
  • 976 pagina’s
  • Spectrum
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Geen enkele andere ideologie had in de twintigste eeuw zulke ingrijpendegevolgen en geen enkele andere maakte zo veel slachtoffers als hetCommunisme. Een ideologie die een ongekende, vaak negatieve, invloedhad op het dagelijks leven van alle burgers die aan het Communistischesysteem onderworpen waren, maar die ook een grote aantrekkingskrachthad op intellectuelen in de hele wereld.