De navolging van Christus

De navolging van Christus


Auteur:Th. Kempis

  • Nederlands
  • 219 pagina’s
  • Ambo/Anthos Uitgevers
  • september 2001
  • Samenvatting

    De navolging van Christus, Erasmus’ Lof der Zotheid en het dagboek van Anne Frank zijn de drie boeken uit Nederland die wereldwijd het grootste publiek hebben bereikt; gemeten aan het aantal vertalingen komt Thomas van Kempen zelfs op de eerste plaats.Het boek dat beroemd is geworden als De imitatione Christi bestaat uit vier gedeelten, gewoonlijk traktaten genoemd; ze vormen de weerslag van een leven lang ervaring als novicenmeester, degene in een klooster die verantwoordelijk was voor de vorming van pubers in de jaren dat ze zich binnen het klooster voorbereidden op het afleggen van de geloften en een leven ‘in navolging van Christus’: als monnik. Hierbij legt hij niet de nadruk op de formele regels (die waren in zijn klooster immers al door Augustinus vastgelegd) maar juist op praktische raadgevingen en manieren om je aan de harde, vaak tegennatuurlijke regels te kunnen houden. Door zijn oog en begrip voor de menselijke zwakheden van zijn novicen weet Thomas ondanks de strenge, ascetische idealen van het kloosterleven toch een heel menselijke, vaderlijke toon te creeren in een opmerkelijk eenvoudig en direct Latijn.