De Natuurkunde Van ‘T Vrije Veld Set

Auteur:M. Minnaert

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • augustus 1996
  • Samenvatting

    DE NATUURKUNDE VAN ‘T VRIJE VELD Licht en kleur in het landschap. Wie houdt van de natuur neemt haar verschijnselen waar, zoals hij ademt en leeft. Zonneschijn en regen, warmte en koude, zijn hem even welkome gelegenheden tot opmerken, hij vindt zijn gading in de stad en in het bos, in een zandvlakte en op de zee. Ieder ogenblik wordt hij getroffen door nieuwe en belangwekkende gebeurtenissen. Behandeld zijn uitsluitend eenvoudige rechtstreekse waarnemingen. Bij alles is het de bedoeling dat men het ziet en doet. De beschreven verschijnselen zijn voor een gedeelte dingen, die men dagelijks waarneemt. Het schouwspel van wind en weer en wolken, de geluiden die de ruimte vullen, de watergolven, de zonnestralen, de dreuningen der aarde. Wij komen onvermijdelijk op het gebied van de meteoroloog maar ook op de grensgebieden van de sterrenkunde, de aardrijkskunde, de biologie en de techniek. Deze vijfde druk is geheel herzien en alleen het feit dat deze nieuwe druk nodig is geworden bewijst wel hoeveel belangstelling de schrijver heeft mogen ondervinden.