De natuur en haar symbolen

De natuur en haar symbolen


Auteur:L. Impelluso

  • Nederlands
  • 384 pagina’s
  • Uitgeverij Ludion
  • november 2005
  • Samenvatting

    Na jaren van felle kritiek op de stortvloed aan circulaires, gaat het debat in het Nederlandse onderwijs nu vooral over de macht van de managers. De vraag is hoe nodig al deze onderwijsmanagers zijn. Waarom krijgen de docenten niet alle ruimte (terug)? Kan het onderwijs niet slimmer en beter bestuurd worden ? zonder dat leraren gebukt gaan onder nieuwe bureaucratie. Wat is het voordeel van al die grote, ?autonome? scholen? Dit boek geeft meer inzicht in achtergronden, feiten en consequenties van de toegenomen autonomie van het onderwijs. Het geeft antwoord op de vraag hoe het Nederlandse onderwijs beter bestuurd kan worden en hoe het meer gebruik kan maken van alle talenten die het in huis heeft. Hoe kan het onderwijs moderner en doelmatiger worden ingericht en een actievere rol spelen in de maatschappelijke omgeving? Geen klaagverhalen, maar scherpe, goed onderbouwde analyses en oplossingen. Voer voor een beter debat over beter onderwijs in Nederland. Voor iedereen die het onderwijs een goed hart toedraagt. Met bijdragen van Margo Trappenburg, Pieter Hilhorst, Kees Kraaijeveld, Leo Lenssen, Andr Wierdsma, Frans de Vijlder, de oude generatie docenten (Ton van Haperen) en de nieuwe lichting (De Groene Golf) ? en interviews met minister Ronald Plasterk, Rob Kraakman (OMO), Jos Elbers (InHolland), Sjoerd Slagter (VO-raad) en anderen.