De natuur als bondgenoot

Auteur:M. Coesel

  • Nederlands
  • 287 pagina’s
  • Knnv
  • december 2007
  • Samenvatting

    De natuur als bondgenoot Wat heeft de uitvinding De natuur als bondgenoot Wat heeft de uitvinding van het prikkeldraad te maken met de natuur? Wie kwam in Nederland op het idee om ‘monumenten’ van de natuur te behouden? Welke invloed hadden de Verkade-albums op de belangstelling voor natuurstudie? Op deze en andere vragen geeft De natuur als bondgenoot een antwoord. Het boek beschrijft de toenemende aandacht en zorg voor natuur en landschap, vanaf het midden van de negentiende eeuw tot heden. De natuur als bondgenoot bestaat uit een kroniek met allerlei opmerkelijke wetenswaardigheden en een vijftigtal essays over personen en zaken die betrekking hebben op ‘het erfgoed van Heimans en Thijsse’. De tekst is verlucht met een groot aantal, deels niet eerder gepubliceerde illustraties uit het bezit van de Heimans en Thijsse Stichting en andere organisaties. Anderhalve eeuw geleden was er in Nederland nog natuur in overvloed en dacht men niet aan natuurbescherming. Sindsdien is er veel veranderd. Dat er in het dichtbevolkte Nederland nog mooie en soortenrijke natuurgebieden aanwezig zijn, danken we aan een krachtige natuurbeschermingsbeweging. Deze ontstond omstreeks 1900. Door de mens te beschouwen als bondgenoot van de natuur – en dus niet als slaaf of heerser – legden de onderwijzers E. Heimans en Jac.P. Thijsse in Nederland de basis voor een evenwichtige houding tegenover de natuur. Een houding waarbij natuurbescherming en economische vooruitgang niet als tegenstrijdig worden gezien, maar onlosmakelijk met elkaar zijn verweven. van het prikkeldraad te maken met de natuur? Wie kwam in Nederland op het idee om ‘monumenten’ van de natuur te behouden? Welke invloed hadden de Verkade-albums op de belangstelling voor natuurstudie? Op deze en andere vragen geeft De natuur als bondgenoot een antwoord. Het boek beschrijft de toenemende aandacht en zorg voor natuur en landschap, vanaf het midden van de negentiende eeuw tot heden. De natuur als bondgenoot bestaat uit een kroniek met allerlei opmerkelijke wetenswaardigheden en een vijftigtal essays over personen en zaken die betrekking hebben op ‘het erfgoed van Heimans en Thijsse’. De tekst is verlucht met een groot aantal, deels niet eerder gepubliceerde illustraties uit het bezit van de Heimans en Thijsse Stichting en andere organisaties. Anderhalve eeuw geleden was er in Nederland nog natuur in overvloed en dacht men niet aan natuurbescherming. Sindsdien is er veel veranderd. Dat er in het dichtbevolkte Nederland nog mooie en soortenrijke natuurgebieden aanwezig zijn, danken we aan een krachtige natuurbeschermingsbeweging. Deze ontstond omstreeks 1900. Door de mens te beschouwen als bondgenoot van de natuur – en dus niet als slaaf of heerser – legden de onderwijzers E. Heimans en Jac.P. Thijsse in Nederland de basis voor een evenwichtige houding tegenover de natuur. Een houding waarbij natuurbescherming en economische vooruitgang niet als tegenstrijdig worden gezien, maar onlosmakelijk met elkaar zijn verweven.