De mythe van Christus

De mythe van Christus


Auteur:Joh.M. Pameijer

  • Nederlands
  • 252 pagina’s
  • Uitgeverij Ankh-Hermes
  • mei 1998
  • Samenvatting

    DE MYTHE VAN CHRISTUS De zevenvoudige weg van kribbe naar kruisAls Jezus God was hoe kon hij dan sterven aan het kruis en als Jezus mens was hoe is zijn opstanding uit de dood dan te verklaren? Dit zijn geen theologische vragen meer, maar vragen naar de zin van het bestaan. Mede onder invloed van de gnosis, onze kennis van andere grote religies en de jungiaanse psychologie is het mogelijk in het bijbelse conglomeraat van boeken een allesomspannend bewustwordingsproces te herkennen. Tussen de scheiding en hereniging der geslachten in Genesis en Openbaringen ligt het spanningsveld van de menselijke evolutie. Daarin is de Christus de godsvonk, die in ieder individu naar herleving hunkert. Het levensverhaal van Jezus Christus is opgebouwd uit talrijke mythen. Zowel boeddhistische en Perzische elementen als reminiscenties aan de Griekse mythologie klinken erin door. De Christus onttrekt zich aan de strakke dogmatiek en groeit uit tot een universele figuur, waarin de geschiedenis van de individuele ziel weerspiegeld wordt. In het licht van uiteenlopende tradities, die elkaar ontmoeten in de Christusfiguur, worden in dit boek geboorte, lijden en opstanding besproken. Deze laatste vormen de vaste bakens in de groei van het menselijk bewustzijn die tegen het einde van dit millennium actueler is dan ooit.