De methode van het materiele strafrecht

De methode van het materiele strafrecht


Auteur:Klaas Rozemond

  • Nederlands
  • 189 pagina’s
  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi
  • mei 2011
  • Samenvatting

    De algemene leerstukken van het materiele strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) bestaan uit begrippen die niet nader in de wet zijn gedefinieerd. De Hoge Raad heeft in standaardarresten criteria geformuleerd voor de nadere invulling van deze begrippen. De criteria uit de standaardarresten kunnen worden verduidelijkt aan de hand van variatie-arresten waarin de criteria worden toegepast in uiteenlopende gevallen: de casuistiek. Dit is in een notedop de methode van het materiele strafrecht die in dit boek wordt uiteengezet.De methode van het materiele strafrecht wordt vervolgens toegepast op de standaardarresten van de algemene leerstukken, van het IJzerdraad-arrest tot het Cito-arrest en van het Letale longembolie-arrest tot het Wormerveerse brandstichting-arrest, en op de belangrijkste variatie-arresten. De arresten worden met behulp van de methode geordend en toegankelijker gemaakt en zij kunnen daardoor als uitgangspunten worden gebruikt voor een methodologische analyse van nieuwe gevallen. In een uitgebreide nabeschouwing worden de criteria uit de standaardarresten van de Hoge Raad geevalueerd en worden suggesties gedaan ter verbetering.De methode van het materiele strafrecht is geschreven als methodologische aanvulling op de bestaande handboeken over het materiele strafrecht. Het boek is bedoeld voor studenten en cursisten in het academische en het postacademische onderwijs.Klaas Rozemond is universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam. Hij heeft ruime ervaring in het doceren van het materiele strafrecht aan rechtenstudenten en in het geven van cursussen over dit onderwerp aan advocaten, rechters, officieren van justitie, griffiers en parketsecretarissen.