De Mensenmaatschappij

De Mensenmaatschappij


Auteur:Abram de Swaan

  • Nederlands
  • 163 pagina’s
  • Bakker
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    Hoe zitten mensen in en aan elkaar? Hoe werken menselijke strevingen op elkaar in, met gevolgen die vaak door niemand voorzien of bedoeld zijn? Hoe is het mogelijk dat samenlevingen zich naar omvang in de loop van enkele duizenden jaren hebben uitgebreid van overlevingshordes met een paar dozijn leden tot staten die vete miljoenen onderdanen omvatten en markten die miljarden mensen verbinden?In een strak en overtuigend betoog, gescherpt aan de ervaring van twintig jaar doceren, stelt De Swaan de kernproblemen van het samenleven aan de orde: wat hebben mensen van elkaar nodig? Hoe zijn zij onderling verbonden? Wat verwachten zij van elkaar? Wat onderscheidt hen van anderen? Hoe weten zij elkaar en zichzelf te bedwingen en hoe worden hun inspanningen onderling afgestemd?De mensenmaatschappij is een verhelderende gids voor een ieder die deze vragen ter harte gaan – voor iedereen dus.