De mens in thema’s EBOOK

De mens in thema's


Auteur:Lambert Rooijendijk

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • juli 2011
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    In dit boek wordt de menselijke levensloop thematisch behandeld. Naast aandacht voor de normale ontwikkeling van de omgeving is er ook aandacht voor de invloed van de omgeving op die ontwikkeling en het ontstaan van achterstandssituaties. Belangrijke themas uit verschillende vakken rond de levensloop van de mens zijn in dit boek geintegreerd. Naast onderwerpen uit de ontwikkelingspsychologie komen ook themas aan de orde zoals relaties, motieven om al dan niet voor kinderen te kiezen, oorzaken van werkloosheid, fascisme en discriminatie, de rol van scholen en klassenonderwijs, eenoudergezinnen, mensen met een verstandelijke beperking, grenzen van het leren, communicatie, seksualiteit en psychische stoornissen. Ook wordt aandacht besteed aan klassenverschillen en cultuurverschillen. Politiek, burgerschap en democratie komen uitgebreid aan de orde.