De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord


Auteur:Rudolf Steiner

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • Pentagon
  • juli 2005
  • Samenvatting

    …het feit dat gnomen, nimfen, elfen en vuurgeesten niet net zo waar te nemen zijn als dieren en planten is alleen eraan toe te schrijven dat de mens in het tegenwoordige ontwikkelingsstadium niet in staat is zijn ziel en geest te ontplooien zonder hulp van zijn etherische lichaam. …net zoals we over het verleden lering hebben kunnen trekken uit de dierenreeks, zo zullen we uit de mineraalreeks hoop kunnen putten voor de toekomst van de aarde. Het is overduidelijk dat de mensheid tegenwoordig weer iets nodig heeft van een civilisatie die heel dicht bij het menselijk gemoed, bij het menselijk hart komt; een civilisatie die direkt uit het menselijk gemoed en het menselijk hart te voorschijn komt.