De Man Van Vele Manieren

Auteur:Ilja Leonard Pfeijffer

  • Nederlands
  • 624 pagina’s
  • Arbeiderspers
  • november 2008
  • Samenvatting

    Eind vorige eeuw maaktehij met een zelden vertoondaplomb zijn opwachting in destijlkamers van de Nederlandsepoezie. Aan antichambrerenhad deze brutale vlerk volstrektmaling. Hij banjerde de voorportalendoor alsof ze er nietwaren en stootte met een levenals een oordeel gelijk door naarde pronkzaal des huizes. Hierben ik, schalde de dichter vanvan de vierkante man, en waag hetniet mij de deur te wijzen. Eenmaalvan de schrik bekomenvoelde niemand daartoe deminste behoefte. De bundel vande vierkante man werd bejubelden bekroond met de C. Buddingh’-prijs en genomineerdvoor de vsb Poezieprijs.Ilja Leonard Pfeijffer deed ervervolgens niet lang over omook naam te maken als podiumleeuw,criticus, romancier,polemist, essayist en drama-9 789029 566360Het eerste decennium van de vierkante manIlja Leonard Pfeijffer De man van vele manierenVerzamelde gedichten 1998-2008GedichtenOmslag Suzan BeijerFormaat 17 x 20,5 cmOmvang 560 blz.Prijs paperback € 29,95Verschijnt meinur 306isbn 978 90 295 6636 0Ilja Leonard Pfeijffer(1968) is een van de belangrijkstedichters van zijn generatie.Foto: Annelies Doomturg.