De Leringen En Visies Van Meesters En Ingewijden

De Leringen En Visies Van Meesters En Ingewijden


Auteur:Monique Timmers

  • Nederlands
  • 295 pagina’s
  • Sigma
  • januari 2000
  • Samenvatting

    Er komt een moment in ieders leven waarop men gaat verlangen naar een helpende hand, richtlijn of inzicht in de zoektocht naar die waarheid die staat voor het Bewustzijn van God.Zowel in het Oosten alsook in het Westen zijn in het verleden al veel grote zielen, Meesters en Ingewijden geweest, die levende voorbeelden waren van dit Bewustzijn. Zij bewandelden het pad van heelheid en gaven ons genoeg kennis, kennis die nodig is om ons te verheffen. Zij waren de leraren en onderwezen hun leerlingen totdat dezen zelf leraren werden. Allen verwezen zij naar een groter Bewustzijn, een Bewustzijn dat iedere mens kan ontwikkelen en noemden dit het Christus-, Buddha- of Godbewustzijn.Dit boek bevat niet alleen visies, leringen en richtlijnen die ons gegeven zijn door deze Ingewijden maar licht ook een tipje van de sluier op over hun aard, vroegere levensomstandigheden en hoedanigheden.Onderwerpen zoals geboorte en sterven, karma en reincarnatie, het verruimen van bewustzijn, de kracht en uitwerking van vele muzieksoorten, het komen tot meer harmonie, vreugde en gezondheid, de uitwerking van de geestelijke activering in dit Aquariustijdperk, maar ook beladen thema’s zoals abortus, het eten van vlees, onze omgang met de dierenwereld, de oorzaken die de hedendaagse vervorming van seksualiteit tot gevolg hebben, worden belicht.Tevens maken zij ons bewust van de enorme uitwerking die onze gevoelens, gedachten, woorden en daden hebben die in wezen onze toekomst vormen.