De leraar: professioneel leren en ontwikkelen

De leraar: professioneel leren en ontwikkelen


Auteur:Jo Denis

  • Nederlands
  • 104 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • april 2010
  • Samenvatting

    Het is onmogelijk om leraren tijdens hun opleiding voor te bereiden op alle uitdagingen die ze doorheen hun loopbaan zullen tegenkomen. Bijgevolg zien velen het belang in van nascholing of andere vormen van professioneel leren. Vaak gaat men ervan uit dat zo’n initiatieven een invloed zullen hebben op het leren van leerlingen. Maar is dat wel degelijk het geval?Deze publicatie wil nascholers ondersteunen bij het opzetten van professioneel leren dat een positieve invloed heeft op het leren van leerlingen. Meer bepaald werd relevant onderzoek over dit thema toegankelijk gemaakt voor de Vlaamse context. Het uitgangspunt daarbij was een Nieuw-Zeelandse review, die het werk was van Helen Timperley en haar collega’s. Zij trachtten antwoorden te geven op vragen zoals:- Heeft professionele ontwikkeling een positieve invloed op het leren van leerlingen?- Wat zijn de kenrmerken van effectief professioneel leren van leraren op het vlak van taal, wiskunde, wetenschappen en sociale constructies van leraren over leerlingen?- Welke rol spelen leerlingenevaluaties, schoolleiders, bestaande lerarentheorieen en professionele leer- of praktijkgemeenschappen in effectief professioneel leren?- Over welke aspecten van het geschetste thema zijn er nog geen uitspraken mogelijk op basis van het beschikbare onderzoek?