De kunst van veranderen

De kunst van veranderen


Auteur:Marco de Witte

  • Nederlands
  • 288 pagina’s
  • Vakmedianet Management B.V.
  • december 2013
  • Samenvatting

    Dit boek is het resultaat van een uitgebreid ontwikkelproces. De auteurs presenteren een visie op en een model voor verandermanagement waarin vier vragen centraal staan: Waarom?, Wat?, Hoe?, Wie? Ik! Deze bedrieglijk simpele vragen – en de relaties daartussen – helpen de lezer om stap-voor-stap complexe veranderkundige opgaven op een samenhangende manier te doorgronden. En om betere keuzes te maken bij het scherpstellen van de businesspropositie, de organisatie-inrichting en de noodzakelijke veranderingen. In het verlengde hiervan komt een drietal dilemma’s aan de orde die zich in elke veranderpraktijk voordoen: het balanceren tussen ‘deel en geheel’, ‘inhoud en betekenis’ en ‘ratio en emotie’. Het model geeft de lezer handvatten om in de eigen praktijk snel tot de kern van een vraagstuk te komen. Model, kernvragen en dilemma’s vormen de centrale elementen van een zoektocht naar ‘de heilige graal’ van de veranderkunde: het antwoord op de vraag ‘Wat werkt wel, wat niet en waarom?’ Tegelijkertijd laat dit boek zien dat veranderopgaven vaak lastig te managen zijn. Het gaat in dit boek dan ook letterlijk om ‘de kunst van veranderen’; een kunst die de nodige professionaliteit vraagt. De uitdrukking ‘beeld gaat voor tekst’ wordt in dit boek serieus genomen. Alle centrale ideeen en concepten worden niet alleen beschreven, maar zijn ook vertaald in schema’s, afb eeldingen en illustraties. Door de jaren heen hebben honderden cursisten in de vorm van oneliners feedback gegeven op het model en het onderliggende gedachtegoed. Ook dat is meegenomen in de vormgeving. Dit alles heeft geleid tot een ‘visueel’ bijzonder vormgegeven boek. De auteurs marco de witte en jan jonker verzorgen samen al jaren hooggewaardeerde seminars en leergangen over organisatieverandering. In hun gezamenlijke presentaties zijn zij een ‘onnavolgbaar’ duo.