De kunst van cultuurmarketing

De kunst van cultuurmarketing


Auteur:Ruurd Mulder

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • Coutinho
  • september 2008
  • Samenvatting

    Het wordt er voor culturele instellingen niet eenvoudiger op om het publiek te interesseren voor hun aanbod. De concurrentie die zij ondervinden van andere vormen van vrijetijdsbesteding is enorm. Daarom is het van groot belang dat de marketing van de culturele sector professionaliseert.De kunst van cultuurmarketing biedt de kennis die daarbij nodig is. Het behandelt de gangbare marketingtheorieen volledig toegepast op de creatieve sector. Deze theoretische achtergronden worden praktisch uitgewerkt met behulp van actuele voorbeelden en cases. Ieder hoofdstuk sluit af met discussievragen en stellingen.Dit basisboek voor marketing is geschreven voor gebruik in kunst- en cultuuropleidingen die marketing als hoofd- of bijvak aanbieden. Daarnaast is het bedoeld voor professionals in culturele organisaties en individuele creatieven. Ruurd Mulder is als docent marketing en marketingcommunicatie verbonden aan het Instituut voor Media en Informatie Management van de Hogeschool van Amsterdam, waarbinnen hij zich heeft gespecialiseerd in de marketing van kunst, cultuur en creativiteit. Eerder publiceerde hij onder andere in Het Parool, de Volkskrant, Boekblad en Economisch Statistische Berichten.