De koran / Editie Kramers

De koran / Editie Kramers

  • Nederlands
  • 634 pagina’s
  • Arbeiderspers
  • december 2003
  • Samenvatting

    De taal van de Koran is, zoals bekend, het Arabisch, maar niet het Arabisch van alledag. Voor de Arabieren in Mekka en Medina aan het begin van de zevende eeuw van onze jaartelling waren de taal en de boodschap van de Koran dan ook niet gewoon. De Leidse hoogleraar prof. dr. J. H. Kramers (1891-1951) heeft daarom getracht voor zijn Koranvertaling een bijzonder soort Nederlands te scheppen.De arabisten drs.Asad Jaber en dr.Johannes J.G.Jansen hebben de Koranvertaling van Kramers bewerkt en geprobeerd de voornaamste verdienste van deze vertaling te bewaren: de bijzondere stijl en woordkeuze die het elke lezer onmiddellijk duidelijk maken dat we hier niet met zo maar een boek van doen hebben.De bewerkers hebben een grote hoeveelheid noten toegevoegd, vaak opmerkingen uit de klassieke moslimse Korancommentaren. Ook besteden zij veel aandacht aan de parallellen die er bestaan tussen de Koran en de Bijbel; de verwijzingen naar de Bijbel die de Koran bevat, worden zo veel mogelijk geidentificeerd. Nu de islam als godsdienst in Nederland blijvend aanwezig is, is het belangrijker dan ooit niet alleen de verschillen, maar ook de overeenkomsten tussen Bijbel en Koran onder de aandacht te brengen.Tevens is aangegeven hoe de moslims tegenwoordig een bepaald Koranvers gebruiken om hun opvattingen te ondersteunen. De Koran is voor de moslims immers het ongeschapen Woord van God. Het is een van de belangrijkste bronnen van de moslimse wet en de moslimse gedragsleer.Voor wie geen moslim is, is alleen de Koran niet genoeg om de islam te begrijpen. Maar zonder bruikbare Koranvertaling die ook enige uitleg bevat, kan er bij een geinteresseerde Nederlandse leek zelfs geen begin van begrip ontstaan voor een godsdienst die miljoenen mensen zelfrespect en eigenwaarde heeft gegeven, en nog steeds geeft.