De Kolonisten

Auteur:Jack Cavanaugh

  • Nederlands
  • 383 pagina’s
  • De Groot Goudriaan
  • juli 2006
  • Samenvatting

    In de jaren voordat Amerika een natie werd, werden nieuwe generaties puriteinen geboren, mannen en vrouwen die door kroniekschrijvers De kolonisten werden genoemd.Als gevolg van de vroegtijdige dood van Benjamin Morgan, achter-kleinzoon van Drew Morgan (wiens leven we beschreven vinden in De Puriteinen), valt zijn gezin uiteen in elkaar vijandig gezinde mensen. De oudste zoon Philip, de koppige dochter Priscilla en de opstandige zoon Jared trekken zich niets meer van elkaar aan en laten ook het geloof van hun vaderen in de steek. Het lijkt erop dat er van Drew Morgans droom van een voortgaande christelijke erfenis, die van de ene generatie Morgans aan de volgende zal worden doorgegeven, niets terecht komt. Terwijl Daniel Cole, een schurkachtige koopman uit Boston, het leven van elk van de drie kinderen en dat van de weduwe van Benjamin Morgan dreigt te ruineren, vindt in de kolonies van Nieuw Engeland een opwekking plaats, waarbij met name George Whitefield een belangrijke rol speelt. Uiteindleijk zien Philop en zijn familieleden hun dwaalwegen in en gaan zij weer een hechte eenheid vormen. Kan hun hervonden geloof en de opnieuw gegroeide eensgezindheid de bedreiging van de niets en niemand ontziende Cole weerstaan en zal de familie Morgan kans zien hun groeiende familiebedrijf van de ondergang te redden? De avonturen van de kinderen Morgan voeren ons naar het leven van de kolonisten in Massachusetts, naar het leven van de ‘biddende Indianen’ en zelfs naar het leven aan boord van een piratenschip op de Atlantische Oceaan.