De klimaatoorlogen

Auteur:Harald Welzer

  • Nederlands
  • 271 pagina’s
  • Ambo
  • mei 2009
  • Samenvatting

    De conflicten van de 21ste eeuw gaan niet meer over ideologieen of politieke systemen, maar voor alles over de toegang tot natuurlijke hulpbronnen als water, olie, gas en vruchtbaar land.In De klimaatoorlogen schetst Harald Welzer de verontrustende gevolgen van ecologische veranderingen voor het samenleven van mensen, de balans van de macht en de verdeling van welvaart in de wereld. De strijd om drinkwater, etnische zuiveringen, burgeroorlogen in de armste landen en massale vluchtelingenstromen bepalen ons beeld van de toekomst. Welzers analyse laat zien dat in een wereldeconomie die gebaseerd is op het ongebreideld exploiteren van de natuur de armste gebieden de grootste klappen te verduren krijgen – zoals de burgeroorlog in Soedan en de orkaan Katrina al hebben bewezen. Ook laat hij zien hoe rijke westerse samenlevingen zich nu al voorbereiden op mogelijk gewelddadige strategieen om ‘klimaatvluchtelingen’ buiten de deur te houden.