De kleine gids kindermishandeling

De kleine gids kindermishandeling


Auteur:Rudy Bonnet

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • maart 2013
  • Samenvatting

    Het boek geeft op een compacte wijze actuele informatie over de achtergronden van kindermishandeling: de geschiedenis, wettelijke kaders, de aanpak en het beleid in Nederland, de omvang, oorzaken en gevolgen en de signalen.Een belangrijk deel wordt gewijd aan het praktisch handelen; de stappen van de wettelijk verplichte meldcode en de wijze(n) van gesprekvoering met ouders/opvoeders en hoe hen te motiveren om de situatie voor het kind te verbeteren. In de hoofdstukken in de gids worden veel voorbeelden en praktische tips gegeven.De gids biedt ook informatie over de werkwijze van betrokken relevante instanties en is door de opname van een groot aantal internet links een wegwijzer naar meer (achtergrond)informatie.