De juiste woorden

De juiste woorden


Auteur:Demetrius

  • Nederlands
  • 138 pagina’s
  • Historische Uitgeverij
  • juli 2011
  • Samenvatting

    DE JUISTE WOORDEN is een handleiding voor redenaars en schrijvers. De kracht en het vermogen om te overtuigen worden bepaald door de juiste verhouding tussen de vorm en de inhoud van een betoog. DE JUISTE WOORDEN bevat een uitgewerkte stijlleer, waarin aandacht wordt besteed aan woordkeus, woordplaatsing, opbouw van zinnen, keuze van argumenten, toepassing van beeldspraak. Met talloze illustratieve voorbeelden uit de klassieke literatuur -poezie, geschiedschrijving, filosofie – laat Demetrius zien, dat onderwerp, gelegenheid en publiek bepalend zijn voor het register waarin een redevoering dient geschreven of uitgesproken te worden.Demetrius laat zijn toehoorders zorgvuldig en heel precies de functie en de effecten van de juiste of verkeerde woorden proeven. Op de weg van Aristoteles naar Quintilianus vormt Demetrius een klassieke en interessante halte. Als didactisch en literair-kritisch geschrift is DE JUISTE WOORDEN een brontekst in de geschiedenis van de retorica en de literaire kritiek, en onverminderd een inspirerend pleidooi voor de beheersing van de taal.Dick Schenkeveld vertaalt en bespreekt het werk fijnzinnig en precies, op een wijze die aan de oorspronkelijke bedoeling van de auteur recht doet.