De Jongen Met De Magic Touch

Auteur:Adam

  • Nederlands
  • 134 pagina’s
  • AnkhHermes
  • mei 2006
  • Samenvatting

    Adam is een jonge en ongelofelijk begaafde energetisch genezer. Hijheeft het vermogen zich te verbinden met iemands gezondheid en diepositief te beinvloeden, of die persoon zich nu in dezelfde kamer bevindtof duizenden kilometers verderop. De jongen met de magic touchis het opzienbarende verslag van Adams levensreis vanaf zijn vroegsteunieke ervaringen tot de erkenning en ontwikkeling van zijn gave. Adamlegt in heldere en toegankelijke taal uit watzijn vermogens inhouden en hoe deze verbandhouden met de nieuwste wetenschappelijkebevindingen m.b.t. hologrammen enhet verenigd veld in de kwantumfysica. Hijgeeft de lezer een aantal intuitieve inzichtendie je kunt gebruiken voor zelfheling en zelfbekrachtiging.