De jeugd in het Romeinse Rijk

Auteur:C. Laes

  • Nederlands
  • 238 pagina’s
  • Davidsfonds
  • december 2008
  • Samenvatting

    Lui, dwars, altijd te weinig geld en nooit op tijd thuis. Dat denken mensen vandaag vaak van tieners. Geldt dit ook voor jongeren in het Romeinse rijk? Of was er in de Romeinse maatschappij geen ruimte voor een jeugdfase met een eigen karakter? Dit boek onderzoekt het leven en het beeld van jongeren tussen vijftien en vijfentwintig jaar, zowel in het Latijnse Westen, met inbegrip van de metropool Rome, als in het Griekse Oosten. Niet alleen rijken maar ook armen, jongens en meisjes komen aan bod. Waren er bepaalde overgangsriten? Werden adolescenten al vroeg ingeschakeld in het volwassen leven van politiek, arbeid en religie? Wat weten we over tienermeisjes? Hoe beleefden jongeren hun seksualiteit? Was jeugd een woelige periode met problemen van vandalisme, uitspattingen en boemelende studenten?Jeugd in het Romeinse rijk is gebaseerd op literaire teksten, opschriften, papyri en vele andere bronnen. Het is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek en is tegelijk een levendige introductie voor lezers met een historische en pedagogische interesse. CHRISTIAN LAES is docent oude geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, wetenschappelijk medewerker aan de K.U. Leuven en leraar aan het Sint-Michielscollege Brasschaat. JOHAN STRUBBE is docent oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden.Dit boek vormt een drieluik over de levensloop bij de Romeinen samen met de eerder verschenen werken: Amor-Roma. Liefde en erotiek in Rome en Kinderen bij de Romeinen. Zes eeuwen dagelijks leven.