De informatieprofessional / 3.0

De informatieprofessional / 3.0


Auteur:Erik de Vries

  • Nederlands
  • Academic Service
  • maart 2014
  • Samenvatting

    Voor wie invloed wil uitoefenen, is vakinhoudelijke kennis alleen niet genoeg. Het succesvol onder de aandacht brengen van ICT-vraagstukken vergt specifieke ‘strategische’ vaardigheden. Deze zijn nodig om proactief te acteren in communicatie- en besluitvormingsprocessen. Dit boek laat zien hoe u overtuigender vraagstukken onder de aandacht van het management kunt brengen. Daarbij richt het zich specifiek op organisatieontwikkelingsvraagstukken op het gebied van informatievoorziening.Dit boek toont de weg naar ‘de informatieprofessional 3.0’. Het vormt een referentiekader voor de ICT-professional die wil investeren in ontwerpvaardigheden, reflecteren, agenderen, mobiliseren, het herkaderen van vraagstukken, een onderzoekende houding, het innovatierepertoire en het omgaan met hypes. Ook helpt het boek om vorm te geven aan HRM-beleid voor ICT’ers op het terrein van werving, loopbaanplanning en opleiding. Vanuit het besef dat deze vaardigheden in de beroepsgroep onderbelicht zijn, is de beroepsvereniging Ngi-NGN samen met de auteurs een zoektocht gestart naar de aard van deze vaardigheden. Dit heeft geleid tot artikelen en columns in vooraanstaande ICT-media waarin opvallende conclusies worden gepresenteerd. De meest interessante artikelen zijn gebundeld in dit boek, waarin u zich veelvuldig zult herkennen.Erik de Vries is lector Innovatie in de Publieke Sector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is tevens hoofddocent Business IT & Management aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft ruime ervaring als onderzoeker, docent en ontwerper van curricula.Prof. dr. ir. Rik Maes is emeritus hoogleraar Informatie- en Communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA. Maes adviseert directies op het gebied van het integreren van informatie en ICT in de bedrijfsstrategie.Wouter Bronsgeest RI is secretaris van het hoofd bestuur van de Ngi-NGN, de Nederlandse beroepsorganisatie voor IT-pro fessionals. Hij is werkzaam bij de Belastingdienst als hoofd IV, portfolio- en projectmanagement en manager van het team User Experience. Hij is promovendus bij het Center for eGovernment Studies (CFES) van de Universiteit Twente.Deze uitgave verschijnt in de AG-boekenreeks die in samenwerking met AutomatiseringGids wordt samengesteld.