De Infantiele Consument

Auteur:Benjamin Barber

  • Nederlands
  • 511 pagina’s
  • Ambo
  • september 2007
  • Samenvatting

    In De infantiele consument laat Benjamin Barberzien hoe onze samenleving is gekoloniseerddoor een alomvattende dominantievan de markt. Hij introduceert wat hijhet ‘infantilistische ethos’ noemt: de kapitalistische ideologie die verantwoordelijkeburgers reduceert tot volgzame consumentenen het publieke goed vervangt door hetprivate eigendom.Scherp analyseert Barber de consequentiesvan deze ontwikkeling voor onze kinderen,onze vrijheid, burgerschap en democratie.Uiteindelijk laat hij zien hoe burgers zich kunnen verzetten tegen de schizofrenie waarmee het consumentisme hen heeft geinfecteerd.