De Hut Van Oom Tom

De Hut Van Oom Tom


Auteur:H. Beecher Stowe

  • Nederlands
  • 372 pagina’s
  • Van Goor
  • Herziene editie
  • maart 1995
  • Samenvatting

    Oom Tom is een negerslaaf op de katoenplantage van meneer Shelby,waar hij het goed heeft voor een slaaf. Dan moet meneer Shelby oomTom wegens schulden verkopen aan een slavenhandelaar. Oom Tommoet zijn gezin achterlaten. Op de boot naar Zuid-Amerika redt hij dedochter van zijn nieuwe meester. Als beloning hoeft hij geen zwaarwerk te doen.Wanneer de vrouw en dochter van zijn meester overlijden,wordt oom Tom verkocht aan een slavenpakhuis, vanwaar hijdoorverkocht wordt aan de ruwe Legree. Oom Tom moet op een katoenplantage werken, waar alle slaven uitgeput en ondervoed zijn.Legree gebiedt oom Tom de andere slaven af te ranselen, maar oomTom weigert en wordt daarom zelf afgeranseld. Uiteindelijk sterft oomTom aan de ernstige verwaarlozing en mishandeling van Legree. Als defamilie Shelby dit ter ore komt, worden daar alle slaven vrijgelaten alseerbetoon aan oom Tom.