De heerser

De heerser


Auteur:N. Machiavelli

  • Nederlands
  • 216 pagina’s
  • Athenaeum-Polak & Van Gennep
  • januari 2011
  • Samenvatting

    Machiavellist – een gangbaar woord voor een politicus of manager die in zijn persoonlijke moraal alles ondergeschikt maakt aan zijn eigen machtsuitoefening. In De heerser kan zo iemand opzoeken waarom dat moet, en hoe. Meestal gaat het om een subtiel spel waarbij andermans belangen in het oog worden gehouden, juist omdat de macht dan effectiever kan worden gehandhaafd.