De Hebreeuwse Grammatica

De Hebreeuwse Grammatica


Auteur:J. Wessel

  • Nederlands
  • 82 pagina’s
  • Teologia
  • juni 2009
  • Samenvatting

    Dit naslagwerk geeft, voor zover dat mogelijk zou zijn voor een taal, een compleet overzicht van de Hebreeuwse grammatica. Het is zodanig samengesteld dat zowel vanuit het bijbels Hebreeuws als het modern Hebreeuws dieper ingegaan wordt op de verschillende aspecten van de Hebreeuwse grammatica. Buitengewoon veel aandacht is besteed aan de werkwoorden waarvan de in het Hebreeuws geinteresseerde niet alleen een groot aantal volledig uitgewerkte vervoegingen zal aantreffen, maar ook tabellen met de kenmerken en vocalisatie van de verschillende klassen en groepen. Tevens is verkrijgbaar een Hebreeuws Themaboek met een dertigtal lessen ter vertaling van en naar het Hebreeuws.