De hand van de meester

De hand van de meester


Auteur:K. van Kleef

  • Nederlands
  • 159 pagina’s
  • Ludion, Uitgeverij
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    De meesterhand van een anonieme kunstenaar creA«erde rond 1440 een fabelachtig mooi getijdenboek voor de hertogin van Gelre, Katharina van Kleef.Omdat we zijn naam niet kennen, wordt hij naar dit gebedenboek de meester van Katharina van Kleef genoemd. Deze rijk geA?llustreerde uitgave vormt het kunsthistorische publieksboek bij de unieke tentoonstelling De wereld van Katharina. Devotie, demonen en dagelijks leven in de 15 eeuw, die in het najar 2009 eerst in het Museum Het Valkhof te Nijmegen, en daarna vanaf februari 2010 in de Pierpont Morgan Library te New York te zien is. Aan de hand van vele afbeeldingen en vier toegankelijk geschreven artikelen, wordt de lezer meegevoerd in de wereld van het getijdenboek en de meester van KvK; Aan de orde komen het inventieve illustratieprogramma van het getijdenboek, de uiterst creatieve miniaturen die de Meester ontwierp, zijn ongewoon fantasievolle randversieringen en zijn bijzondere gave om het dagelijks leven in de middeleeuwen weer te geven, vooral dat van kinderen.Naast deze artikelen, bevat deze fraai vormgegeven uitgave een reconstructie van het oorspronkelijke decoratieprogramma Katharina’s getijdenboek en een platendeel, waarin ruim 40 bladzijden uit haar kostbare manuscript op ware grootte zijn afgebeeld en van een gedetailleerde toelichting worden voorzien. Alle bijdragen zijn geschreven door specialisten op het vakgebied van de middeleeuwse miniatuurkunst. ‘De hand van de meester’ is een boek om thuis bij na te genieten van de tentoonstelling, en vormt daarnaast een uitstekende introductie op een van de mooiste uitingen van kunst en devotie die uit de middeleeuwse Noordlijke Nederlanden bewaard zijn gebleven.Around 1440 the master hand of an anonymous artist created a fabulously beautiful Book of Hours for the Duchess of Guelders, Catherine of Cleves. As we do not know the artist’s name, this Book of Hours is named after Catherine of Cleves. This richly illustrated publication is the art historical catalogue for the general public to accompany the unique exhibition The World of Catherine. Devotion, demons and daily life in the 15th century, which will open in the Museum Het Valkhof in Nijmegen (NL) in the autumn of 2009 before travelling to the Pierpont Morgan Library in New York in February 2010. The many illustrations and four accessibly written articles introduce the reader to the world of the Book of Hours of the Master of Catherine of Cleves, ranging over the inventive programme of illustrations of the Book of Hours, the extremely creative miniatures that the Master designed, his unusually imaginative marginal decorations, and his particular talent for representing everyday medieval life, especially that of children.Besides these articles, this beautifully designed publication includes a reconstruction of the original programme of decorations of Catherine’s Book of Hours and a section in which more than forty plates from the priceless manuscript are reproduced in facsimile and explained in detailed commentary. All the contributions are by specialists in the art of the medieval miniature.’The hand of the master’ is a book to enjoy at home after viewing the exhibition. It is also an excellent introduction to one of the most beautiful extant expressions of art and devotion from the medieval Northern Netherlands.