De grote weg naar het licht

Auteur:Mahayana

  • Nederlands
  • 187 pagina’s
  • Asoka
  • mei 2005
  • Samenvatting

    Deze bloemlezing vormt al vele jaren het onovertroffen Nederlandse standaardwerk voor een kennismaking met de rijke literatuur van het Mahayana-boeddhisme. De eerste uitgave verscheen in 1955 bij de Arbeiderspers. Het boek beleefde in 1973 een tweede druk bij de Wetenschappelijke Uitgeverij. Het mahayana, de ‘grote weg’ is een richting die tegen het begin van onze jaartelling in het boeddhisme opkwam en zich in de volgende eeuwen niet alleen over India, maar ook naar Centraal- en Zuidoost-Azie, China, Japan, Sumatra, Java, Tibet en Mongolie verbreidde. In tegenstelling tot het hinayana, de ‘kleine weg’ , dat vooral de nadruk legt op het bereiken van het eigen heil, de eigen verlossing uit het leiden, leert het mahayana dat het hoogste streven erin bestaat de eigen bevrijding te verzaken en het gehele leven te wijden aan de verlossing van alle levende wezens.