De Grondexploitatie

Auteur:Gerard Wigmans

  • Nederlands
  • 52 pagina’s
  • VSSD
  • september 2010
  • Samenvatting

    Grondexploitatie kan worden omschreven als het proces van productie en daarmee ook prijsvorming van bouw- en woonrijpe grond en het zorgdragen dat deze bouwrijpe grond op het juiste tijdstip op de markt is. Door de aard van de activiteiten bestaat er in principe een wezenlijk onderscheid tussen uitvoering van de grondexploitatie door de overheid of door particulieren. Het proces als zodanig is gelijk.Dit boek behandelt in hoofdlijnen de stappen die bij het opstellen van een grondexploitatiebegroting aan bod komen. Het accent ligt op het opstellen van grondexploitaties tijdens de planvoorbereidende fase. De uiteenzetting heeft de status van een eerste introductie op de problematiek. Het is een wegwijzer voor degenen die in onderwijs, onderzoek en praktijk geconfronteerd worden met thema’s van grondexploitatie.