De groei van kennis

Auteur:K. Popper

  • Nederlands
  • 278 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • november 2002
  • Samenvatting

    Voor dit boek, dat een compleet beeld geeft van Poppers denken, is een keuze gemaakt uit zijn Conjectures and Refutations (1963). Alle hoofdstukken zijn variaties op het thema: wij kunnen van onze fouten leren. Omdat we van onze fouten leren, groeit onze kennis. Kennis groeit door gissingen en weerleggingen. Herziene, geactualiseerde druk, in een nieuwe uitvoering