De Godvruchtige avondmaalganger EBOOK

De Godvruchtige avondmaalganger


Auteur:P. Immens

  • Nederlands
  • De Banier
  • Samenvatting

    Rond het juiste gebruik van het Heilig Avondmaal leven vaak veel vragen. De Middelburgse predikant Petrus Immens (1664-1720) gaat in zijn boek De Godvruchtige Avondmaalganger hier uitgebreid op in. Het boek is al velen tot zegen geweest. Dankzij een nauwkeurige hertaling door de neerlandicus C. Bregman is dit boek toegankelijk gemaakt voor de lezer van onze tijd. Prof. dr. A. Baars heeft het boek van een inleiding voorzien.In voorbereiding: Hertaling van De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus a Brakel.Doelgroep: persoonlijk gebruik, gemeenteleden, ambtsdragers, predikantenPetrus Immens (1664-1720) was predikant te Middelburg in de tijd dat ook ds. B. Smijtegelt een van de Middelburgse gemeenten diende.Eerder verscheen:ISBN: 9789033630590 Eigenschappen verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof Alexander Comrie