De Goddelijke Komedie / inferno, Purgatorio en Paradiso + schema

De Goddelijke Komedie / inferno, Purgatorio en Paradiso + schema


Auteur:Dante Alighieri

  • Nederlands
  • 2021 pagina’s
  • Primavera Pers
  • april 2011
  • Samenvatting

    Dante’s Goddelijke Komedie is niet alleen het belangrijkste werk uit de Italiaanse letterkunde, maar behoort tevens tot de hoogtepunten uit de werledliteratuur. Rob Brouwer vertaalde dit meesterwerk in versmaat, zonder eindrijm. De vertaling doet veel recht aan de originele tekst, die steeds op de tegenoverliggende pagina’s is afgedrukt. Ieder canto wordt voorafgegaan door een synopsis en afgesloten met een verhelderend commentaar. Deel 1 bevat een uitgebreide inleiding op de Komedie zelf (van Ronald de Rooij) en op Dante en zijn bronnen. Deel 3 bevat een register. Totaal ca. 2000 pagina’s. De delen zijn ook los verkrijgbaar.