De Gestalttherapie

De Gestalttherapie


Auteur:Georges Lambrechts

  • Nederlands
  • 679 pagina’s
  • Epo
  • februari 2001
  • Samenvatting

    De heruitgave van dit standaardwerk voor de gestalttherapie is een volledig herbewerkte editie geworden. Het boek is ingekort, aangevuld en gecorrigeerd. Het sluit nog meer aan bij de accentverschuivingen die er de afgelopen decennia zijn geweest in de psychotherapie en dus ook in de gestalttherapie en vormt daardoor een up-to-date en meer overzichtelijk boek voor de studie en het gebruik van de gestalttherapie. De wisselwerking tussen persoon en omgeving wordt consequent als uitgangspunt genomen om ontwikkelingsprocessen en thepeutische processen te onderzoeken. De auteur behandelt patholofie, procesdiagnose en eindigt met de therapeutische relatie als synthese van het gestaltproces.