De gelukkige onderneming

De gelukkige onderneming

  • Nederlands
  • Gennep B.V.
  • januari 2014
  • Samenvatting

    De komst van de kenniseconomie bracht hoopvolle verwachtingen over de kwaliteit van ons werk en het democratische gehalte van onze ondernemingen. Die verwachtingen zijn niet uitgekomen. Weliswaar verandert er momenteel veel op het vlak van onze arbeidsverhoudingen – denk aan technologische ontwikkelingen, de veranderende rol van de markt, de aanpassingen in het socialezekerheidsstelsel, de toename van zzp’ers – maar die veranderingen zijn lang niet altijd positief. Vanuit de politiek horen we weinig gezaghebbende ideeen over goede arbeidsverhoudingen, gewenste ondernemingsmodellen of over de positie van de zzp’er. Terwijl goed werk voor iedereen van groot belang is en bovendien cruciaal voor de concurrentiekracht van onze economie. In een maatschappij waarin de logica van de snelle winst en de ondermijning van het publieke ethos in het werk de overhand hebben, is het tijd om de menselijke factor in bedrijf en economie weer centraal te stellen.DE GELUKKIGE ONDERNEMING bevat bijdragen van onder meer Mei Li Vos, Jelle van der Meer en Hubert Smeets en biedt naast een onmisbare analyse van de belangrijkste trends een hervormingsagenda voor nieuwe arbeidsverhoudingen in Nederland.Frans Becker is plaatsvervangend directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Menno Hurenkamp is hoofdredacteur van SOCIALISME & DEMOCRATIE.