De Gekwetste Mens

Auteur:Jaak Peeters

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Damon
  • april 2006
  • Samenvatting

    In dit boek wordt gegraven tot op de bodem van de ziel van de gekwetste mens. Wat gaat er om in de ziel van gekwetste mensen? En hoe staat een mens na deze kwetsing in het leven?Het blijkt dat het leven van de mens, ook de hedendaagse, rijke, westerse mens erg problematisch is. De oude Latijnse spreuk ‘homo homini lupus est’ geldt in onze moderne tijd nog onverminderd. Het menselijk samenleven speelt zich af binnen een spanningsveld tussen het Ik en De Ander, waarbij die Ander altijd weer potentieel bedreigend ervaren wordt. Uitgerekend op deze problematische voedingsbodem ontwikkelt zich het proces van het kwetsen of gekwetst worden.Wie dit proces nader bekijkt, ontdekt dat precies dit kwetsen de oorzaak vormt van tal van maatschappelijke kwalen, doch dat ook botsingen tussen naties en groepen van mensen hier hun verklaring vinden.Dit boek brengt een diepgaande analyse van een vaak over het hoofd gezien en veelal slecht begrepen fenomeen, waarvan een dieper onderzoek ons inzicht geeft in een reeks schijnbaar onoplosbare vraagstukken, van het maatschappelijk geweld tot het zogeheten maatschappelijke nihilistisch postmodernisme.