De gefnuikte arend

De gefnuikte arend


Auteur:Rick Honings

  • Nederlands
  • 650 pagina’s
  • Prometheus Bert Bakker
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Willem Bilderdijk is een van de merkwaardigste mannen die ooit in ons vaderland hebben rondgelopen. Een omstreden figuur, wiens grillige levensloop bepaald werd door politieke twisten, ballingschap, miskenning, ziekte, armoede, kindersterfte en doodsverlangen, maar ook door de liefde en de waardering van een kleine schare toegewijde leerlingen. Een aartsconservatieve romanticus in woelige tijden, gefnuikt in zijn ambitie om zijn talenten volledig te ontplooien. Zijn strijd tegen de geest der eeuw bezorgde hem vele vijanden en weinig vrienden. Over een ding waren allen het echter eens: hij was een virtuoos dichter. Zijn kommervolle bestaan wordt weerspiegeld in zijn vele verzen; hij bezong alles wat los- en vastzat, zelfs najaarsvliegjes en het koken van eieren inspireerden hem. Dit rijk geillustreerde boek vertelt het verhaal van zijn leven, op grond van zijn poezie, brieven en andere documenten.Uit getuigenissen van hemzelf en anderen rijst in De gefnuikte arend een beeld op van een veelzijdige figuur, een melancholieke hypochonder met een enorme werkkracht, die onder invloed van opium nachtenlang in verzen sprak.Rick Honings (1984) en Peter van Zonneveld (1948) zijn beiden verbonden aan de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden, en schreven dissertaties over de literatuur van de negentiende eeuw, een tijdvak waarover zij tevens vele boeken, artikelen, tekstuitgaven en bloemlezingen publiceerden.Over Willem Bilderdijk’Bilderdijk is de meest fascinerende figuur van zijn tijd, een man van uitersten, tegenstrijdigheden, overdrijvingen en conflicten. Zijn leven is zijn belangrijkste kunstwerk. Er is geen levensbeschrijving _ leesbaar, en voor een breder publiek _ van Bilderdijk verkrijgbaar. Het oude liedje. Het zegt meer over ons dan over hem.’Gerrit Komrij’Een ruziemaker, een aartsreactionair en vooral een melancholicus van de meest moordende soort.’Boudewijn Buch’Een operazanger, die als oefenlokaal de ruimte van een toilet krijgt toegewezen.’Godfried Bomans