De geboren aanpasser

Auteur:T. Mulder

  • Nederlands
  • 408 pagina’s
  • Olympus
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Iedereen beweegt, maar hoe doen we dat eigenlijk? Beweging, bewustzijn en gedrag blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie door een ongeluk, ziekte of ouderdom niet goed meer kan bewegen zal dat meestal kunnen compenseren, maar daar is vaak wel een ingrijpende gedragsverandering voor nodig. Aan de meeste aandoeningen kunnen wij ons aanpassen en dat doen we ook. Wij zijn geboren aanpassers, dat is de kern van dit boek dat alle aspecten van beweging bij de mens behandelt. In deze herziene editie geeft Theo Mulder een overzicht van nieuwe en oudere theorieen op het gebied van de menselijke beweging en houdt bovendien een bevlogen pleidooi voor zijn eigen zienswijze, die in veel opzichten ingaat tegen gevestigde oordelen over de meest effectieve behandeling van trauma’s van het bewegingsapparaat. Het boek bevat eveneens veel informatie die ertoe kan leiden dat de training van (top)sporters anders wordt aangepakt.Theo Mulder is neuropsycholoog en directeur Onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (knaw) en daarnaast nog als hoogleraar bewegingswetenschappen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn werk neemt de relatie tussen hersenen en gedrag een centrale plaats in.