De flexibele onderneming

De flexibele onderneming


Auteur:H.W. Volberda

  • Nederlands
  • 402 pagina’s
  • Kluwer
  • maart 2004
  • Samenvatting

    Een flexibele onderneming ondersteunt creativiteit, innovatie en snelheid, maar handhaaft de coordinatie, focus en beheersing. Het is kort samengevat het leerdoel van De flexibele onderneming . In het bekroonde boek (Igor Ansoff Strategic Management Award) leest u hoe u geslaagd de turbulente 21e eeuw doorstaat.Volgens Henk Volberda is het niet verwonderlijk dat Nederland is gedegradeerd uit de Top 10 van de mondiale concurrentie-index. Een aantal vooruitstrevende managers is weliswaar betrokken bij experimenten om het bedrijfsleven flexibeler te maken, maar veel meer dan vele recepten uit nog meer handboeken hierover, krijgen zij niet aangereikt. Geen adequate theorie of raamwerk dus, waardoor de meeste managers nog opereren met traditionele organisatievormen en stabiliteit, efficiency en beheersing verkiezen boven verandering en innovaties. Met De flexibele onderneming geeft Volberda die langverwachte theorie.Het boek onderzoekt de tegenstrijdige krachten van verandering en vasthoudendheid die steeds meer flexibele ondernemingen van de toekomst kenmerken. Zo ontwikkelt het een raamwerk van flexibiliteit waarmee de lezer een grote verscheidenheid aan flexibiliteit kan ontdekken. Tevens wordt een managementtool gepresenteerd waarmee managers aan de slag kunnen.Behalve een keur aan hulpmiddelen, geeft De flexibele onderneming ook een omvangrijke biografie die de meeste literatuur op dit gebied omvat. Tevens zijn er tal van figuren, tabellen en diagnostische hulpmiddelen. Investeringen in flexibele managementvaardigheden en organisatievormen kunnen immers alleen leiden tot fundamenteel herstel van het concurrentievermogen.